Jaarverslag 2012

Verzorging

Voeten worden gewassen en verwondingen verzorgd

Voorwoord

In 2012 bestond de Stichting Kinderen van Caïro 15 jaar en kon zij dankzij de steun van trouwe sponsoren haar werk voor de kinderen op de vuilnisbelt voortzetten. Het Bestuur van de Stichting Kinderen van Caïro is in 2012 regelmatig bijeengekomen om de voortgang van de projecten en de sponsoring te evalueren.In dit jaarverslag kunt u een toelichting lezen over de geschiedenis van de stichting en de organisatie in Egypte, alsmede een kort verslag over de activiteiten in 2012. Donateurs worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van onze activiteiten. In het begin van het jaar door toezending van het jaarverslag en met dankbetuigingen.

Monique Walrave
Voorzitter

Vuinisbelt in de woonwijk Helwan in Caïro

Vuinisbelt in de woonwijk Helwan in Caïro

Egypte 2012

Het land bestaat voor 96 % uit woestijn, waarvan men kleine gedeelten bewoonbaar probeert te maken. In het vruchtbare Nijldal woont 95% van de bevolking (80 miljoen inwoners). De bewoners zijn 90 % moslim en 10 % christen (het merendeel kopten).

In Caïro alleen al wonen 17 miljoen mensen, net zoveel als in heel Nederland, terwijl Egypte bijna 30 keer zo groot is als ons land. In deze en andere steden vinden de activiteiten plaats van de Stichting Kinderen van Caïro, opgericht in 1998. Onze doelstelling is koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op vuilnisbelten sorteren, hoop geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen in de vuilnisbelten.

Om hulp aan de kinderen te kunnen geven, ondersteunen we de Stichting Stephen’s Children ter plaatse. Al ruim 25 jaar is deze Stichting actief, eerst in Caïro, en nu ook in andere Egyptische steden. Met 1.000 toegewijde christelijke medewerkers werd in 2012 aan 15.000 gezinnen hulp geboden, worden wekelijks 10.000 gezinnen bezocht en krijgen 8.000 kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 70 kinderschooltjes.

Bovendien leren de niet-schoolplichtige jongens en meisjes een beroep in 7 “vocational centers”, zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Tijdens eendaagse kampen worden jongens en meisjes van de vuilnisbelt tweemaal per jaar bijeengebracht, slapen in een echt bed en krijgen gezonde voeding.

De Stichting ontvangt donaties van Nederlandse Stichtingen die haar doelstellingen steunen, van bedrijven o.a. via hun donatiefonds, van particuliere donateurs (b.v. naar aanleiding van een verjaardagsfeest), van kerken via collectes en de opbrengst van lezingen door bestuursleden. De betrokkenheid van de vijf bestuursleden staat garant voor de goede besteding van deze gelden, o.a. voor:

 • de kinderschooltjes: schrijf- en tekenmateriaal, melk en voedsel
 • uitbreiding en onderhoud van de kinderschooltjes
 • ondersteuning van de medische hulpverlening in de schooltjes
 • aanleg van watertoevoer tot de huizen in de wijk Helwan

In de westerse wereld is het heel normaal dat een kind naar school gaat en dat het zich kan ontwikkelen. De Stichting Kinderen van Caïro wil ook de koptische kinderen op de vuilnisbelten deze kans geven. In 2010 en 2011 heeft de Nederlandse Stichting Kinderen van Caïro een concreet project ondersteund, met name de bouw van een nieuwe kinderschool voor 120 kinderen van 2 tot 6 jaar oud in Masr el Adeema. Dit is een wijk waar veel kinderen wonen en waar een grote behoefte is aan een school.

Begin 2013 is de school, die de naam kreeg St. Paul’s School, officieel in gebruik genomen. In 2012 is de voorzitter naar Caïro gereisd om er de bouw te bekijken en na te gaan welk project in 2012 gesponsord kan worden. Bij het bezoek aan de wijk Helwan bleek al gauw dat daar nog in de primaire behoeften moet worden voorzien. Daarom is besloten om sponsoring te vragen voor de aanleg van watertoevoer tot 100 huizen. In deze wijk staan niet alleen kinderschooltjes, maar ook training centers, enerzijds voor grotere kinderen die analfabeet zijn en leren lezen en schrijven en anderzijds voor moeders, die leren hoe ze met hygiëne moeten omgaan en hun kinderen opvangen.

Een van de huizen die van watertoevoer zal worden voorzien.

De Stichting

De Stichting Kinderen van Caïro werd opgericht op 6 januari 1998 als Nederlandse Stichting en heeft tot doel het werven van fondsen en andere middelen om het werk en de activiteiten van de in Caïro (Egypte) gevestigde organisatie, Stephen’s Children te ondersteunen. Zij heeft de ANBI-status verkregen onder nummer 56 163.
Medewerkers van de Egyptische stichting begeleiden kinderen thuis en voor de kleinsten worden kinderschooltjes op de vuilnisbelten opgericht.
Wij danken allen die ons de afgelopen15 jaar steeds trouw hebben gesteund in onze doelstelling.

Bestuursleden

 • Monique Walrave (voorzitter)
 • Ben Hudig (penningmeester)
 • Anita Delhaas-Van Dijk (secretaris)
 • Carla Schaaij-Van der Mee (public relations)
 • Sybout van der Meer (geestelijk begeleider)

Comité van Aanbeveling

 • Annemarie Alting von Geusau-Houben
 • Anne van der Bijl
 • Jan van den Bosch

financiele-verantwoording2011-2012