Jaarverslag 2013

Leren schrijven in Pauls kinderschool in Masr el Adeema

Leren schrijven in Pauls kinderschool in Masr el Adeema

Voorwoord

In 2013 bestond de Stichting Kinderen van Caïro 16 jaar. Met de steun van trouwe sponsoren kon zij haar werk voor de kinderen op de vuilnisbelten voortzetten.

Het Bestuur van de Stichting Kinderen van Caïro is in 2013 regelmatig bijeengekomen om de voortgang van de projecten en de sponsoring te evalueren.

In dit jaarverslag kunt u de geschiedenis lezen van de stichting en de organisatie in Egypte, alsmede een kort verslag over de activiteiten in 2013. Donateurs worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Dit gebeurt in het begin van het jaar door toezending van het jaarverslag en met dankbetuigingen.

Dankzij internetbureau Sowmedia is nu ook een website in de lucht www.kinderenvancairo.nl, waardoor we voldoen aan de eisen om de ANBI-erkenning te behouden

Monique Walrave
Voorzitter

Eindelijk schoon drinkwater in de wijk El Helwan

Eindelijk schoon drinkwater in de wijk El Helwan

Egypte 2013

Het land bestaat voor 96 % uit woestijn, waarvan men kleine gedeelten bewoonbaar heeft gemaakt. In het vruchtbare Nijldal woont 95% van de bevolking (80 miljoen inwoners). De bewoners zijn 90 % moslim en 10 % christen (het merendeel kopten).

In Caïro alleen al wonen 17 miljoen mensen, net zoveel als in heel Nederland, terwijl Egypte bijna 30 keer zo groot is als ons land. In deze en andere steden vinden de activiteiten plaats van de Stichting Kinderen van Caïro, opgericht in 1998. Onze doelstelling is koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op vuilnisbelten sorteren, hoop geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen in de vuilnisbelten.

Om hulp aan de kinderen te kunnen geven, ondersteunen we de Stichting Stephen’s Children ter plaatse. Al ruim 26 jaar is deze Stichting actief, eerst in Caïro, en nu ook in andere Egyptische steden. Met 1.000 toegewijde christelijke medewerkers werd in 2013 aan 15.000 gezinnen hulp geboden en krijgen 8.300 kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 72 kinderschooltjes.

Bovendien leren de niet-schoolplichtige jongens en meisjes een beroep in zeven ‘vocational centers’, zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Tijdens eendaagse kampen worden jongens en meisjes van de vuilnisbelt tweemaal per jaar bijeengebracht, slapen in een echt bed en krijgen gezonde voeding.

Pauls kinderschool in Masr el Adeema

Pauls kinderschool in Masr el Adeema

De Stichting ontvangt donaties van Nederlandse Stichtingen die haar doelstelling steunen, van bedrijven o.a. via hun donatiefonds, van particuliere donateurs (b.v. naar aanleiding van een verjaardagsfeest), van kerken via collectes en de opbrengst van lezingen door bestuursleden. De betrokkenheid van de vijf bestuursleden staat garant voor de goede besteding van deze gelden, o.a. voor:

 • de kinderschooltjes: schrijf- en tekenmateriaal, melk en voedsel
 • uitbreiding en onderhoud van de kinderschooltjes
 • ondersteuning van de medische hulpverlening in de schooltjes
 • voorzieningen voor de toevoer van schoon water

In de westerse wereld is het heel normaal dat een kind naar school gaat en dat het zich kan ontwikkelen. De Stichting Kinderen van Caïro wil ook de koptische kinderen op de vuilnisbelten deze kans geven.

Daarom steunen wij projecten waarin kinderen een centrale rol spelen. Pauls kinderschool in Masr el Adeema is vanaf 2013 in gebruik en verwelkomt dagelijks 130 kinderen. Dankzij de watertoevoer tot 96 huizen in de wijk El Helwan is er meer hygiëne in de gezinnen en zijn de kinderen minder onderhevig aan ziektes.

Het project waarvoor de sponsoring in 2013 was bestemd, is inmiddels uitgevoerd. De Egyptische stichting heeft in een bestaand gebouw de nodige werkzaamheden verricht om in Caïro, in de sloppenwijk Shoubra el Kheim een nieuwe kinderschool onder te brengen. Met de sponsoring van de Stichting Kinderen van Caïro zijn werkzaamheden uitgevoerd voor het slopen, betegelen, plaatsen van sanitair, deuren en vensters, schilderen en aanleggen van elektriciteit. Ook meubilair en schoolbenodigdheden konden worden aangeschaft, zodat deze kinderschool inmiddels in gebruik is genomen.

Cijfers en letters leren op school

Cijfers en letters leren op school

De Stichting

De Stichting Kinderen van Caïro werd opgericht op 6 januari 1998 als Nederlandse Stichting en heeft tot doel het werven van fondsen en andere middelen om het werk en de activiteiten van de in Caïro (Egypte) gevestigde organisatie, Stephen’s Children te ondersteunen. Zij heeft de ANBI-status verkregen onder nummer 56 163.
Wij danken allen die ons de afgelopen16 jaar steeds trouw hebben gesteund in onze doelstelling. De cijfers op de volgende pagina zijn door een externe accountant gecontroleerd en in orde bevonden.

Bestuursleden

 • Monique Walrave (voorzitter)
 • Ben Hudig (penningmeester)
 • Anita Delhaas-Van Dijk (secretaris)
 • Carla Schaaij-Van der Mee (public relations)
 • Sybout van der Meer (geestelijk begeleider)

Comité van Aanbeveling

 • Annemarie Alting von Geusau-Houben
 • Anne van der Bijl
 • Jan van den Bosch

Jaarverslag 2013