Jaarverslag 2015

Gezonde maaltijd tijdens de eendaagse zomerkampen

Gezonde maaltijd tijdens de eendaagse zomerkampen

Voorwoord

In 2015 bestond de Stichting Kinderen van Caïro zeventien jaar. Met de steun van trouwe sponsoren kon zij haar werk voor de kinderen op de vuilnisbelten voortzetten.

Het Bestuur van de Stichting Kinderen van Caïro is in 2015 regelmatig bijeengekomen om de voortgang van de projecten en de sponsoring te evalueren.

In dit jaarverslag leest u de geschiedenis van de stichting en de organisatie in Egypte, alsmede een kort verslag over de activiteiten in 2015. Donateurs worden zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de activiteiten. Dit
gebeurt in het begin van het jaar door toezending van het jaarverslag en met
dankbetuigingen.

Door WordPress bureau Sowmedia wordt de website www.kinderenvancairo.nl regelmatig bijgewerkt.

Monique Walrave
Voorzitter

Kinderen van Cairo

Egypte 2015

Het land bestaat voor 96 % uit woestijn, waarvan men kleine gedeelten bewoonbaar heeft gemaakt. In het vruchtbare Nijldal woont 95% van de bevolking (90 miljoen inwoners). De bewoners zijn 93 % moslim en 7 % christen (het merendeel kopten).

In Caïro alleen al wonen 19 miljoen mensen, net zoveel als in heel Nederland, terwijl Egypte bijna dertig keer zo groot is als ons land. In deze en andere steden vinden de activiteiten plaats van de Stichting Kinderen van Caïro. De doelstelling is koptische kinderen, van wie de ouders de vuilnis in de stad ophalen en op vuilnisbelten sorteren, hoop geven op een betere toekomst. De gezinnen wonen in de vuilnisbelten.

Om hulp aan de kinderen te kunnen geven, ondersteunen we de Stichting Stephen’s Children ter plaatse. Al ruim 27 jaar is deze Stichting actief, vooral in Caïro, maar ook in andere Egyptische steden. Met zo’n vijftienhonderd toegewijde christelijke medewerkers werd in 2015 aan 20.500 gezinnen hulp geboden en krijgen 11.000 kinderen van 2 tot 6 jaar hun eerste lessen in de 92 kinderschooltjes.

Bovendien leren de niet-schoolplichtige jongens en meisjes een beroep in zeven ‘vocational centers’, zodat ze zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Tijdens eendaagse kampen worden jongens en meisjes van de vuilnisbelt tweemaal per jaar bijeengebracht om samen te spelen, onderricht te krijgen en met elkaar een gezonde maaltijd te delen.

De Stichting ontvangt donaties van Nederlandse Stichtingen die haar doelstelling steunen, van bedrijven o.a. via hun donatiefonds, van particuliere donateurs (b.v. naar aanleiding van een verjaardagsfeest), van kerken via collectes en de opbrengst van lezingen door bestuursleden. De betrokkenheid van de vijf bestuursleden staat garant voor de goede besteding van deze gelden, o.a. voor:

 • de kinderschooltjes: schrijf- en tekenmateriaal, melk en voedsel
 • uitbreiding en onderhoud van de kinderschooltjes
 • ondersteuning van de medische hulpverlening in de schooltjes
 • voorzieningen voor de toevoer van schoon water
 • voedselpakketten

In de westerse wereld is het heel normaal dat een kind naar school gaat en dat het zich kan ontwikkelen. De Stichting Kinderen van Caïro wil ook de koptische kinderen op de vuilnisbelten deze kans geven. Daarom steunen wij projecten waarin kinderen een centrale rol spelen. 4

In 2015 is in overleg met de Stichting Stephen’s Children gekozen voor twee projecten, waaraan we een gulle bijdrage hebben geleverd.

Enerzijds is de uitdeling van de voedselpakketten in de maand augustus 2015 aan 3.000 gezinnen op de vuilnisbelt in Caïro integraal door de Stichting Kinderen van Caïro bekostigd. Een voedselpakket is samengesteld uit: 2 kilo bonen, 1 kilo rijst, 1 kilo pasta en 1 liter olie voor een bedrag van amper drie euro.

Anderzijds zijn we erin geslaagd om de uitbreiding van de kinderschool el Hkaras in een sloppenwijk van Caïro te financieren. In deze wijk wonen veel kinderen en zo’n 200 kinderen van 2 tot 6 jaar gaan naar school in het reeds ingerichte gebouw. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag worden een extra verdieping en een dak gebouwd om over meer klaslokalen te beschikken. Ook het dak zal worden ingericht als speelruimte voor de kinderen en als plaats waar de moeders bijeenkomen voor activiteiten en informatie over de zorg voor hun kinderen.

Eind februari 2015 zijn twee bestuursleden op eigen kosten naar Egypte gereisd en hebben er projecten bezocht. Zo hebben zij vastgesteld dat in de afgelopen jaren veel werk verzet is en dat het aantal kinderscholen fors is toegenomen. Her en der worden scholen gebouwd waar niet alleen de allerkleinsten (tot 6 jaar) welkom zijn, maar waar ook leerlingen van 6 tot 18 jaar goed onderwijs kunnen volgen.

De Stichting

Oefenen van de motoriek

Oefenen van de motoriek

De Stichting Kinderen van Caïro werd opgericht op 6 januari 1998 als Nederlandse Stichting en heeft tot doel het werven van fondsen en andere middelen om het werk en de activiteiten van de in Caïro (Egypte) gevestigde organisatie Stephen’s Children te ondersteunen. Zij heeft de ANBI-status verkregen onder RSIN/fiscaal nummer: 8065 82 534. We zijn blij dat Maarten Elsenburg is toegetreden tot het Comité van aanbeveling. Wij danken allen die ons de afgelopen achttien jaar steeds trouw hebben gesteund in onze doelstelling. De cijfers op de volgende pagina zijn door een externe accountant gecontroleerd en in orde bevonden.

Bestuursleden

 • Monique Walrave (voorzitter)
 • Jan Willem Hesselink (penningmeester)
 • Sybout van der Meer (secretaris)
 • Carla Schaaij-Van der Mee (public relations)
 • Anita Delhaas-Van Dijk (lid)

Comité van Aanbeveling

 • Annemarie Alting von Geusau-Houben
 • Anne van der Bijl
 • Jan van den Bosch
 • Maarten Elsenburg</>

jaarverslag2015-ontvangsten-uitgaven